Новости

Річна інформація емітента цінних паперів 2011р.

Титульний аркуш звіту     Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Директор   (посада)                   (підпис)       Ліфшиць Володимир Давидович     …
далее arrow_forward_ios

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ» 1.2. Організаційно-правова форма : Приватне акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 31631883 1.4. Місцезнаходження : 61184, м. Харків, вул. Роднікова,…
далее arrow_forward_ios

Завершена реконструкция котельной шахты им. Н.П.Баракова

Специалистами ХКП «Котлоэнергопроект» завершена реконструкция котельной на шахте им. Н.П.Баракова ОАО «Краснодонуголь». В рамках реконструкции произведена замена парового котла котельной ДКВР-6,5/13 на водогрейный котел 10 Гкал, работающий на метано-воздушной смеси. Реализация проекта позволила горнякам достичь…
далее arrow_forward_ios

Работы «Котлоэнергопроекта» заслужили высокую оценку заказчика

По результатам реализации проекта ХКП «Котлоэнергопроект», заказчик проекта – ОАО «Краснодонуголь» –   дал высокую оценку профессиональному и техническому уровню работ предприятия: «Выполненные по проектам ХКП «Котлоэнергопроект» работы по установке котлов и оборудования на парокотельных объединения…
далее arrow_forward_ios