Пропозиція акціонера що до проекту порядку денного річних загальних зборів

 «31» квітня 2020 року

Приватне акціонерне товариство

«ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ»

 

(код за ЄДРПОУ 31631883, місцезнаходження:                                                                                                                     61184, м. Харків, вул. Родникова, буд. 3, кв. 115)

 

 

 

Пропозиції що до  проекту порядку денного річних загальних зборів ПрАТ «ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ»

 скликаних на 21.04.2020 року

 

 

Я, акціонер Приватного акціонерного товариства

«ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ»

(далі – Товариство) Лiфшиць Володимир Давидович, якому належить 112 100 (сто дванадцять тисяч сто) штук простих іменних акцій Товариства, вносить пропозицію доповнити проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21.04.2020 року, новим проектом рішення з питання 8, включеного до проекту порядку денного  річних загальних зборів:

 

  1. Проект рішення: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строку, порядку та способу виплати дивідендів.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 600 тис.грн. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства визначити 04 травня 2020 року. Строк  виплати дивідендів: з 11 травня 2020 року по 11 серпня 2020 року.
Порядок та спосіб виплати дивідендів:  виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі безпосередньо акціонеру здійснюється грошовими коштами через касу Товариства, або за заявою акціонера, належна йому сума дивідендів, перераховується  на поточний (картковий) рахунок акціонера, вiдповiдно до кiлькостi належних йому акцій на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства, складеним станом на 04 травня 2020р.

 

 

 

 

З повагою,

Лiфшиць Володимир Давидович

Пропозиція акціонера