Новости Archives - Харьковское Котлостроительное Предприятие «Котлоэнергопроект»

Повiдомлення

26 de abril de 2017

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Leer

Повiдомлення

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Leer

Повiдомлення

20 de marzo de 2017

Черговi загальнi збори акцiонерiв – 21.04.2017г.

Leer

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

20 de abril de 2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Leer

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

30 de abril de 2015

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Leer

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

29 de abril de 2015

Річна інформація емітента цінних паперів 2014р.

Leer

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

02 de junio de 2014

Річна інформація емітента цінних паперів 2013р.

Leer

Річна інформація емітента цінних паперів 2012р.

08 de mayo de 2013

Скачать файл: Річна інформація емітента цінних паперів 2012р.

Leer

Річна інформація емітента цінних паперів 2011р.

08 de mayo de 2012

Титульний аркуш звіту     Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Директор   (посада)                   (підпис)       Ліфшиць Володимир Давидович      (прізвище, ім’я, по батькові керівника) МП   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості   1.1. […]

Leer

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

04 de mayo de 2012

1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ» 1.2. Організаційно-правова форма : Приватне акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 31631883 1.4. Місцезнаходження : 61184, м. Харків, вул. Роднікова, буд. 3, кв. 115 1.5. Міжміський код, телефон та факс : (057) 758-62-07, 758-62-08 1.6. Електронна поштова адреса : kotloen@vl.kharkov.ua […]

Leer

Ll

*Tu nombre

*Su E-mail

Tu teléfono

Tu pregunta