Новости Archives - Харьковское Котлостроительное Предприятие «Котлоэнергопроект»

Повiдомлення

Wednesday April 26th, 2017

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Read

Повiдомлення

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Read

Повiдомлення

Monday March 20th, 2017

Черговi загальнi збори акцiонерiв – 21.04.2017г.

Read

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Wednesday April 20th, 2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Read

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Thursday April 30th, 2015

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Read

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Wednesday April 29th, 2015

Річна інформація емітента цінних паперів 2014р.

Read

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Monday June 2nd, 2014

Річна інформація емітента цінних паперів 2013р.

Read

Річна інформація емітента цінних паперів 2012р.

Wednesday May 8th, 2013

Скачать файл: Річна інформація емітента цінних паперів 2012р.

Read

Річна інформація емітента цінних паперів 2011р.

Tuesday May 8th, 2012

Титульний аркуш звіту     Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Директор   (посада)                   (підпис)       Ліфшиць Володимир Давидович      (прізвище, ім’я, по батькові керівника) МП   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості   1.1. […]

Read

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Friday May 4th, 2012

1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ» 1.2. Організаційно-правова форма : Приватне акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 31631883 1.4. Місцезнаходження : 61184, м. Харків, вул. Роднікова, буд. 3, кв. 115 1.5. Міжміський код, телефон та факс : (057) 758-62-07, 758-62-08 1.6. Електронна поштова адреса : kotloen@vl.kharkov.ua […]

Read

Call me back

*Your name

*Your E-mail

Your phone

Your question